گروه دارویی:

بی حس کننده

 

ترکیب:

هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی آنستوکائین® حاوی 0.5 گرم تتراکائین هیدروکلراید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد.

 

فارماکولوژی:

بی حس کننده های موضعی، ایجاد و هدایت جریان های عصبی را با کاهش جریان یونی، تثبیت غشای نورون ها و ممانعت از دپولاریزاسیون، مهار می کنند.

 

کاربرد:

قطره چشمی آنستوکائین® به عنوان بی حس کننده  موضعی چشمی کوتاه مدت دراندازه گیری فشار داخل چشمی (تونومتری)، خارج سازی اجسام خارجی و بخیه، نمونه برداری های تشخیصی قرنیه یا ملتحمه، گونیوسکوپی و پیش از جراحی های چشمی مانند جراحی آب مروارید کاربرد دارد.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

میزان مصرف معمول این دارو 1 یا 2 قطره پیش از جراحی می باشد.

 

شکل دارویی:

قطره های استریل چشمی آنستوکائین® سینا دارو در بطری های پلاستیکی 10 میلی لیتری عرضه می شوند.

توضیحات تکمیلی

كد محصول

45711070

نام محصول

آنستوکائین 0/5% (تتراکائین هیدروکلرید سدیم)

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

قطره چشمی سینگل دوز

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر