ترکیب:

هر 100 گرم پماد موضعی آئروتکس® 3%  حاوی 3 گرم تتراسیکلین هیدروکلراید در پایه وازلینی می باشد.

 

فارماکولوژی:

تتراسیکلین عامل مهار کننده رشد باکتری است و اثر خود را با اتصال برگشت پذیر به قسمت S30 ریبوزوم باکتری اعمال نموده و مانع از اتصال tRNA به S30 و در نتیجه مهار سنتز پروتئین و رشد سلول می شود. تتراسیکلین بر طیف وسیعی از میکروب های گرم مثبت و گرم منفی موثر است.

 

کاربرد:

پماد موضعی آئروتکس® 3% در پیشگیری از عفونت های پوستی باکتریایی خفیف و در درمان زخم های پوستی کاربرد دارد.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

مقدار مصرف معمول این پماد 1 تا 2 بار در روز روی موضع می باشد.

 

شکل دارویی:

پماد های موضعی آئروتکس® 3% در تیوپ های آلومینیومی 15 گرمی عرضه می شوند.

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46311010

نام محصول

آئروتکس 3% (تتراسیکلین)

موضع استفاده

موضعی

گروه محصول

پماد موضعی

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر