نشست تخصصی فرمانده محترم حوزه دارویی با مدیر عامل جوان و جهادی شرکت سینادارو

نشست تخصصی فرمانده محترم حوزه دارویی با مدیر عامل جوان و جهادی شرکت سینادارو

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو در مورخ 1401/06/08 نشست تخصصی فرمانده محترم حوزه بسیج ۵۰۴ دارویی تهران بزرگ جناب آقای سرهنگ دکتر احمدی  با مدیر عامل جوان و جهادی شرکت سینادارو جناب آقای دکتر جباری در محل شرکت برگزار گردید. همچنین در این نشست  اعضای شورای حوزه دارویی و فرمانده پایگاه بسیج سینادارو آقای نجات ثابت نیز حضور داشتند. در این نشست موضاعاتی همچون موانع و راهکارهای صنعت دارو، همکاری و افزایش فعالیت های بسیج در این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

X