نخستین بار کمیته بهره وری شرکت لابراتورهای سینادارو تشکیل جلسه داد

نخستین بار کمیته بهره وری شرکت لابراتورهای سینادارو تشکیل جلسه داد

 

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتورهای سینادارو، مهندس تهم مدیر تعالی و ارزیابی عملکرد شرکت لابراتورهای سینادارو با بیان اینکه نخستین بار کمیته بهره وری این شرکت تشکیل جلسه داده است، اظهار داشت: این کمیته با حضور 10 نفر از مدیران عالی رتبه شرکت و با حضور مدیرعامل به عنوان رئیس تشکیل جلسه داده است.

وی یادآورشد: این جلسه بنا بر ضروریات و براساس اعلام قبلی به مدیران برگزار شده تا مدیران در بخش های محتلف حوزه کاری شرکت پیشنهادات و راهکارهای را ارائه که در صورت تصویب کمیته لازم اجرا خواهد شد.

مدیر تعالی و ارزیابی عملکرد شرکت لابراتورهای سینادارو تاکید کرد: هر مصوبه ای که صلاح شرکت در راستای ارتقای افزایش کیفیت و بهبود فرآیند عملکرد بهره وری با تائید مدیر عامل باشد، اجرایی می شود.

مهندس تهم تصریح کرد: طی دو ماهه گذشته تاکنون اصلاح روند بررسی فرآیندهای عملیاتی و کیفی، بررسی و جاری سازی سند تحول دیجیتال با حضور معاونت برنامه ریزی، مدیر فناوری و اطلاعات شرکت و همکاری دانشگاه تهران در حال انجام است.

مدیر تعالی و ارزیابی عملکرد شرکت لابراتورهای سینادارو اظهار داشت: یکی از برنامه های این مدیریت، تعالی سازی یعنی استانداردهای مبنی بر EFQM است که باعث افزایش بهره وری در تمامی ابعاد و فعالیتهای شرکت خواهد شد.

وی در ادامه از راه اندازی سیستم عملکردی و امتیاز دهی پرسنل شرکت لابراتورهای سینادارو BSC  خبر داد و تاکید کرد: با راه اندازی این سیستم همه پرسنل امتیاز و عملکرد خود را مشاهد خواهند کرد که متعاقباً با اجرایی کردن آن اطلاعات تکمیلی به همکاران ارائه خواهد شد.

مهندس تهم گفت: نحوه عملکرد و امتیاز در ارتقاء و انتصابات پرسنل شرکت تاثیرگذار خواهد بود.

 

X