• صفحه اصلی
  • مناقصه خرید گوشت گوساله گرم ( ران و سردست )
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح کالا

واحد

مقدار

1

گوشت ران  گوساله (گرم)

کیلوگرم

1288

2

گوشت سردست گوساله (گرم)

کیلوگرم

1288

جمع کل

کیلوگرم

2576

 

 

 

 

 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ شنبه 1403/03/05 لغایت چهارشنبه 1403/03/09 از ساعت 9:00 الی 16:00 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X