مناقصه خرید کارتن حمل

(( آگهی مناقصه ))


شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید کارتن حمل مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح

تعداد

 

ردیف

شرح

تعداد

1

کارتن حمل 100 عددی پماد و کرم 30 و 20 و 5 گرمی

000 10

12

کارتن حمل قطره 5 و 10 میلی لیتری تحقیقاتی

5000

2

کارتن حمل 100 عددی پماد و کرم 50 گرمی

000 10

13

کارتن حمل 100 عددی قطره 10 میلی لیتری

000 300

3

کارتن حمل 100 عددی کرم واژینال 50 گرمی

5000

14

کارتن حمل 240 عددی قطره 10 میلی لیتری

000 10

4

کارتن حمل 200 عددی آمپول 1 و 2 میلی لیتری

000 10

15

کارتن حمل 100 عددی قطره 20 میلی لیتری

000 50

5

کارتن حمل 200 عددی آمپول 5 میلی لیتری

000 10

16

کارتن حمل 140 عددی پماد چشمی

000 100

6

کارتن حمل 100 عددی آمپول 10 میلی لیتری

000 20

17

کارتن حمل 100 عددی پماد و کرم 15 میلی لیتری

000 10

7

کارتن حمل 50 عددی آئروسل

000 100

18

کارتن حمل100 عددی پماد 15 گرمی / ژل 25 گرمی

000 20

8

کارتن حمل 50 عددی اسپری نازوکلسین

000 10

19

کارتن حمل 20 عدد محلول 50/60 میلی لیتری

000 150

9

کارتن حمل 100 عددی اسپری بینی دزمکس و نازوکلسین 5 میلی لیتری

000 10

20

پنج لا گاما منگنه

000 30

10

کارتن حمل 100 عددی اسپری های بینی 20 میلی لیتری

000 30

21

کارتن چاپخانه

000 50

11

کارتن حمل 100 عددی قطره 5 میلی لیتری

000 250

22

پنج لا منودوز

000 10

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه ، دریافت اسناد و مدارک مربوطه، و مشخصات فنی و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ چهارشنبه 30/01/1402 لغایت یکشنبه 10/02/1402 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( آقای طاهرلو ) مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X