(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح کالا

واحد

مقدار کل

مقدار ماهیانه

1

ظرف پلاستیک 10 میلی لیتر پیلفرپروف

عدد

15،000،000

1،250،000

2

ظرف پلاستیک 5 میلی لیتر پیلفرپروف

عدد

1،500،000

3

سرپیچ پلاستیکی فیلی رنگ پیلفرپروف قطره های بینی

عدد

12،000،000

1،000،000

4

سرپیچ پلاستیکی سفید پیلرپروف

عدد

35،000،000

3،000،000

 

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ شنبه 1403/03/05 لغایت چهارشنبه 1403/03/09 از ساعت 9:00 الی 16:00 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X