• صفحه اصلی
  • مناقصه خریدمقوای نینگبو 100×70 سانتیمتری
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت مناقصه خرید مقوا 70×100 سانتیمتر به شرح ذیل اقدام نماید.

1- مقوای نینگبو 70×100 سانتیمتر 300 گرمی460000 ورق معادل 200 پالت 96600 کیلوگرم

2- مقوای نینگبو 70×100 سانتیمتر 250 گرمی280000 ورق معادل 100 پالت 49000 کیلوگرم

 

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ شنبه 1403/03/05 لغایت چهارشنبه 1403/03/09 از ساعت 9:00 الی 16:00 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X