ملاقات دوسویه و دوستانه با جمعی از کارکنان با مدیر محترم منابع انسانی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو در تاریخ 1401/05/27 جلسه ملاقات دوسویه و دوستانه ای با جمعی از کارکنان با حضور مدیر منابع انسانی جناب آقای عابدی و ریاست محترم شورای کارگری جناب آقای فضلی برگزار گردید. در این نشست صمیمانه نمایندگان کارکنان پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمودند و در مقابل مدیر محترم منابع انسانی به مسائل مطرح شده پاسخ دادند. در پایان نیز ایشان از کارکنان بابت حضور در این نشست صمیمانه تشکر نمودند و کارکنان محترم نیز از مدیر محترم منابع انسانی و ریاست محترم شورای کارگری نیز تشکر و قدردانی نمودند.

X