مدیر عامل محترم شرکت داروسازی سینادارو به وقت کار در خط تولید

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی سینادارو به وقت کار در خط تولید


به گزارش روابط عمومی شرکت داروسازی سینادارو ، در یک اقدام ابتکاری، دکتر حسن بایرامی مدیر عامل محترم، معاونین ، مدیران و روسای واحدهای شرکت سینا دارو ، بجای کارگران در خط تولید قرار گرفتند.
این اقدام جالب با هدف الفت بیشتر بین مدیران و کارگران این شرکت و لمس عملی مشقات و سختی های کار کارگران انجام شد.
گفتنی است شرکت سینادارو در زمینه تولید 131 محصول باسابقه بیش از 60 سال فعالیت از شرکت های موفق داروسازی در کشور است.

X