سرویس اورهال 2 عدد کمپرسور اطلس کوپکو

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه سرویس اورهال 2 عدد کمپرسور
اطلس کوپکو اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و
تجربه کاری می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت
اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ شنبه 1402/03/27
لغایت چهارشنبه 1402/03/31 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت
واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی
تارنمای شرکت
WWW.SINADAROU.COM (
واحد فنی و مهندسی ) مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X