در دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران عامل خوارزمی از دکتر بایرامی تجلیل شد

در دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران عامل خوارزمی از دکتر بایرامی تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو، سومین گردهمایی مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی برای سه ماهه سوم سال جاری و تعیین شرکت های  برتر بر اساس عملکرد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی ، معاونین و مدیران عامل گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی به میزبانی شرکت گروه مالی الگوریتم برگزار شد از دکتر حسن بایرامی به عنوان دومین شرکت برتر تجلیل شد. 

در این مراسم معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مهندس خالصی در سومین گردهمایی هم اندیشی مدیران گروه خوارزمی که با حضور مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه برگزار شد اظهار داشت: معرفی این سه شرکت برتر بر اساس 16 شاخص مدنظر سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شده اند.

وی رشد نرخ بازده دارایی ها، رشد نرخ بازده کل حقوق صاحبان سهام؛ رشد حاشیه سود خالص، رشد حاشیه سود عملیاتی، رشد میزان تولید، رشد درآمد های عملیاتی، درصد تحقق بودجه در سود عملیلاتی، اقدامات مؤثر در خصوص صورتجلسات پایش کیفیت مصوبات هیات مدیره ، رشد نرخ بازده دارایی ها ، رشد نرخ بازده کل حقوق صاحبان سهام ، درصد تحقق بودجه در سود خالص، از جمله شاخص های معرفی شرکت برتر برشمرد.

خالصی از دیگر شاخص های معرفی شرکت برتر به رشد سرانه تولید، رشد سرانه سود، پاسخگویی به موقع مکاتبات، اقدامات موثر در خصوص صورت جلسات پایش ، ارسال به موقع صورت جلسات هیأت مدیره و…. اشاره نمود.

معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی جناب آقای خالصی خاطر نشان کرد: رتبه بندی شرکت ها توسط شرکت خوارزمی با 100 امتیاز در نظر گرفته شده است، 50 امتیاز شامل فعالیت های اصلی شرکت، یعنی بحث سودآوری بوده، 30 امتیاز به تحقق برنامه های شرکت  و 20 امتیاز به فعالیت های کیفی و نحوه تعامل با هلدینگ بوده است.

خالصی تصریح کرد: شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه با 77 امتیاز، شرکت لابراتوارهای سینا‌دارو با 63 و گروه مالی الگوریتم با 62 امتیاز مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

X