خرید مقوا 70x100 سانتیمتر 300 گرمی

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید مقوا 70×100 سانتیمتر 300 گرمی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

1- مقدار مورد نیاز 880،000 ورق معادل 400 پالت به 184،800 کیلوگرم.

2- مقوای نینگبو به ابعاد 70x100 سانتیمتر مربع 300 گرمی.

3- تحویل درب انبار شرکت لابراتوارهای سینادارو

4- حمل و انبار داری بر عهده فروشنده می باشد.

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ چهارشنبه 1402/01/30 لغایت یکشنبه 1402/02/10 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( آقای طاهرلو ) مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X