خرید اتیکت پشت چسب دار در تیراژ و ابعاد مختلف

  • صفحه اصلی
  • خرید اتیکت پشت چسب دار در تیراژ و ابعاد مختلف
(( آگهی مناقصه ))

 

 

 

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید اتیکت پشت چسب دار در تیراژ و ابعاد مختلف به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح

ابعاد به میلیمتر

تعداد

1

اتیکت پشت چسب دار

22×66

000 000 20

2

اتیکت پشت چسب دار

30×70

000 000 10

3

اتیکت پشت چسب دار

27×40

000 000 10

4

اتیکت پشت چسب دار

34×85

000 000 10

5

اتیکت پشت چسب دار

38×69

000 000 20

6

اتیکت پشت چسب دار

25×74

000 000 10

7

اتیکت پشت چسب دار

40×90

000 000 10

8

اتیکت پشت چسب دار

36×62

000 000 15

9

اتیکت پشت چسب دار

18×80

000 000 5

10

اتیکت پشت چسب دار

30×42

000 000 5

11

اتیکت پشت چسب دار

34×51

000 000 5

12

اتیکت پشت چسب دار

50×116

000 000 5

13

اتیکت پشت چسب دار

67×106

000 000 5

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ دوشنبه 28/01/1402 لغایت چهارشنبه 06/02/1402 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( آقای طاهرلو ) مراجعه نمایند.

 

اسناد و مدارک
X