تقدیر از داروسازان در روز داروساز

 روز داروساز برابر با  1401/06/05 که مصادف با زادروز محمد زکریای رازی شیمیدان و دانشمند بزرگ ایران می باشد. در همین راستا شرکت لابراتوارهای سینادارو از دکترهای داروساز خود نیز به رسم یادبود تقدیر و تشکر نمود. در این مراسم که با حضور مدیر عامل محترم و کلیه مدیران و داروسازان در محل شرکت برگزار گردید و جناب آقای دکتر صادق جباری مدیر عامل محترم شرکت ضمن تبریک این رو به حاضرین از داروسازان تقدیر نمودند و لوح تقدیر به رسم یادبود به داروسازان اهدا نمودند.

X