اهم برنامه های شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه برای نیمسال اول سال 1402

اهم برنامه های شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه برای نیمسال اول سال 14021402/02/16

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، بر اساس رویکرد برنامه محور گروه سرمایه گذاری خوارزمی، مدیرعامل شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه برنامه های این شرکت برای نیمسال اول سال 1402 را به این شرح اعلام کرد:

        · تولید 27 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در قالب قرارداد خرید تضمینی

        · تولید 65 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در قالب قرارداد هیأت تنظیم بازار

        ·  فروش 17 هزار مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در بازار برق

        · رصد بازار و شرکت در مناقصات تأمین مولد صنایع با هدف عقد قرارداد (خدمات مهندسی)

        · عقد قرارداد فروش قطعات نیروگاهی تا مبلغ 120 هزار یورو

        · کاهش مطالبات از برق منطقه­ای تا مبلغ 700 میلیارد ریال

 
X