اعضای هیئت مدیره-مهندس رضا شهبازی

مهندس رضا شهبازی

مدرک تحصیلی : 

  • فوق لیسانس مهندسی پزشکی
  • لیسانس مهندسی متالوژی استخراجی

اهم سوابق :

  • مدیرعامل شرکت ژن سازه آمین
  • رئیس هیئت مدیره شرکت طبیب پژوهش گلب
  • مدیر بخش تجهیزات پزشکی شرکت آویتازیست فارمد
رئیس کمیته ریسک و انتصابات
eng.shahbazi
X