اعضای شورای کار با همدلی، همفکری و همزبانی مشکلات قشر زحمتکش کارگر را جمع بندی و برای رفع آنها راهکاربدهند

اعضای شورای کار با همدلی، همفکری و همزبانی مشکلات قشر زحمتکش کارگر را جمع بندی و برای رفع آنها راهکار بدهند

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو، دکتر حسن بایرامی مدیرعامل محترم شرکت سینادارو در نخستین دیدار اعضای جدید شورای اسلامی کار این شرکت ضمن تبریک ماه مبارک رجب و اعضای جدید این شورا گفت: شورای اسلامی کار باید با همدلی و تشکیل اتاق فکر در کنار مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران واحدها تمام تلاش خود را برای ایجاد امنیت شغلی، رفاه، آرامش کارگران و ایجاد انگیزه در بین آنها در راستای افزایش تولید بکار گیرند.

وی با بیان اینکه انتظار ما از شورای کار کمک به مجموعه سینادارو است، خاطرنشان کرد: اعضای شورای کار باید محرم کارگران باشند و مشکلات آنها را دسته بندی براساس اولویت به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره انتقال دهند.

دکتر بایرامی تصریح کرد: دعای خیرپرسنل امروز باعث شده که شرکت سینادارو یکی از شرکت های موفق در بین شرکت های داروی باشد.ُ

وی به طرح طبقه بندی مشاغل در مراحل پایانی، بحث راه اندازی تعاونی مسکن، بحث کمک های معیشتی و …. کارگران تاکید کرد و گفت: اعضای شورای اسلامی کار همه موارد را جمع بندی کرده و در اختیار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره قرار داده تا در خصوص اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شود.

در این جلسه که با حضور دکتر سعادتی معاونت محترم مالی و پشتیبانی و مهندس محمود بازیار مدیر منابع انسانی و پشتیبانی حضور داشتند، هر کدام از اعضای شورای اسلامی کار جدید خواسته های بچه ها را جداگانه با مدیر عامل در میان گذاشتند.

در این دیدار اعضای جدید شورای اسلامی کار بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بحث امنیت شغلی و نحوه بسته شدن قراردادهای پرسنل، سختی کار در بخشی از واحدها، افزایش سقف وام، بسته های معیشتی و غیره را مطرح نمودند.

لازم به ذکر است در این دوره آقایان یوسف فضلی، محمد قاسمی، سعید بازگیر، حمید راغب، حسین آقاخانی و الهیار محمودی فر به عنوان اعضای اصلی و ابوالفضل ناصری و امیر اسدالله زاده بعنوان اعضای علی البدال شورای اسلامی کار انتخاب شدند.

X