ارسال کمک های دارویی به زائرین اربعین حسینی

به نقل از روابط عمومی  و به سنت هرساله جهت خدمت رسانی به زائرین اربعین، شرکت لابراتوارهای سینادارو با عنایت مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جباری و پیگیری های پایگاه بسیج کارگری مستقر در شرکت اقدام به ارسال داروهای تولیدی خود نموده است. در همین راستا امروز مورخ 1401/06/15 داروهای فوق باگیری و به سمت کربلای معلی ارسال گردید.

به نقل از روابط عمومی  و به سنت هرساله جهت خدمت رسانی به زائرین اربعین، شرکت لابراتوارهای سینادارو با عنایت مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جباری و پیگیری های پایگاه بسیج کارگری مستقر در شرکت اقدام به ارسال داروهای تولیدی خود نموده است. در همین راستا امروز مورخ 1401/06/15 داروهای فوق باگیری و به سمت کربلای معلی ارسال گردید.

X