طی مراسمی با حضور مدیرعامل محترم شرکت سینادارو سرپرست واحدهای بهداشت و درمان، سفارشات خارجی، مدیریت تعالی و ارزیابی عملکرد و روابط عمومی معرفی شدند.

طی مراسمی با حضور مدیرعامل محترم شرکت سینادارو سرپرست واحدهای بهداشت و درمان، سفارشات خارجی، مدیریت تعالی و ارزیابی عملکرد و روابط عمومی معرفی شدند.

 

به گزارش روابط عمومی لابراتوارهای سینادارو، دکتر حسن بایرامی مدیرعامل محترم شرکت سینادارو طی احکامی جداگانه سرپرست ریاست واحدهای بهداشت و درمان، سفارشات خارجی ، مدیریت تعالی و ارزیابی عملکرد و روابط عمومی را منصوب کرد.

در این مراسم دکتر حسن بایرامی مدیرعامل محترم شرکت لابراتوارهای سینادارو علیرضا زارعی محمدآباد را به عنوان سرپرست ریاست سفارشات خارجی، فریدون هاشمی نیا سرپرست مدیریت تعالی و ارزیابی عملکرد، سعید رشیدی سرپرست ریاست بهداشت و درمان و اله یار محمودی فر به عنوان سرپرست ریاست روابط عمومی منصوب شدند.

 

X